کتاب طبيعت و شهر در تعاليم و فرهنگ اسلامي منتشر شد

محسن شاطريان رييس دانشکده منابع طبيعي و علوم زمين دانشگاه کاشان در سه شنبه شب گفت و گو با خبرنگاران گفت: شهر يا جامعه‌ اسلامي معطوف به اصول و مباني و نوعي نگرش خاص نسبت به هستي، طبيعت، انسان، آخرت و خدا است و اين مباني و اصول اساساً ويژگي‌ها و خصلت‌هاي شهر اسلامي را توضيح مي دهد.
 
 
 
وي افزود: شهري که نظم اجتماعي اش متكي به چنين نگرش و اصولي باشد و روابط افراد بر مبناي آن شكل پذيرفته باشد، شهري اسلامي است و شهري كه نظم و روابط اجتماعي اش مبتني بر اين اصول نباشد، شهري اسلامي نيست. به گفته وي، در شهر اسلامي، اصلِ اساسي اعتقادِ انسان به خدا، حاكميت وي، ايمان به جهان آخرت و جهان ماوراء الطبيعه است.
 
شاطريان ياد آورشد: در جامعة اسلامي يا در يك شهر اسلامي تمامي انسان ها داراي نوعي برداشت مشترك در اين ارتباط هستند كه محور چنين نگرشي اصلِ حاكميت خدا و
 ايمان به وي و اين كه خداوند در زندگي بشر حضور دارد و برداشت انسان از نفس خود و جهان و طبيعت و رابطه‌  خود با آنها را دگرگون مي‌‌‌كند.
 
به گفته وي، در اين چهارچوب سعادت و خيرحقيقي به عنوان بزرگترين آرمان بشر كسب رضايت خدا است و انسان در اين فضا است كه به تلاش و تكاپو مي‌پردازد.
 
دانشياردانشگاه با اشاره به اين‌كه شهر اسلامي زماني تحقق مي‌يابد كه افراد در عالم ديني قرار گرفته و به اين اصول و مباني ايمان داشته باشند گفت: در شهراسلامي، شرافت انسانى مد نظر است و قواى نباتى و حيوانى زمينه ‏ساز رشد انسانى و کمال معنوى و ابزارهايى براى رسيدن به درجات بلند و سعادت جاودانى است.
 
شاطريان يادآور شد: شهر اسلامي، شهري است كه براي انسان شرايط ذكر و ياد خداوند را ايجاد نموده و او را هر لحظه به ياد خداوند انداخته كه در فضاي آن، شرايط ارتكاب به گناه براي فرد ايجاد نشود، بلكه فضاي شهري به گونه‌اي باشد كه او را در انجام واجبات و مستحبات دينش ياري رساند.
 
وي با بيان كه فضاي شهر اسلامي، شهروند را در برابر آسيب ديدن از ديگر شهروندان و آسيب رساندن به ديگر شهروندان ايمن  مي كند گفت:  شهري، شهر اسلامي است كه ذكرخدا در آن جايگاه دارد و نعمت‌هاي خداوند متعال محترم شمرده مي‌شوند.
 
رييس دانشکده منابع طبيعي و علوم زمين دانشگاه کاشان درباره محتوي کتاب گفت: در اين کتاب سعي شده است با استفاده از منابع مختلف داخلي و خارجي، چارچوبي براي شناخت طبيعت و شهر از ديدگاه تعاليم و فرهنگ اسلامي تنظيم شود.
 
شاطريان ياد آورشد: کتاب حاضر از چهار فصل،  مباحث انسان، طبيعت و اسلام  است که به بررسي  وشناسايي و ويژگي ها، نحوه ارتباط انسان با جهان خارج، رويکرد اسلام و انديشمندان مسلمان به طبيعت مي پردازد.
 
به گفته وي در  فصل دوم  اين كتاب روي کرد انديشمندان به شهر اسلامي و پديده هاي آن شامل مفاهيم شهرسازي از ديدگاه رسول اکرم (ص) و حضرت علي (ع)، رويکرد انديشمندان مسلمان به شهر و مدنيت، همچنين رويکرد انديشمندان غير مسلمان به شهر اسلامي است و در  فصل سوم  نيز پديده هاي جغرافيايي و شهر اسلامي شامل عوامل جغرافيايي، تکوين و گسترش و نابودي شهرها، تحولات جغرافيايي شهر و شهرنشيني پس از پيروزي اسلام، عوامل نهادي شهرهاي اسلامي، عناصر و اجزاي شهر اسلامي و تأثير وقف و هجرت بر شهر اسلامي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
 
رييس دانشکده منابع طبيعي و علوم زمين دانشگاه کاشان ياد آورد شد:  فصل چهارم اين كتاب نيز  به بررسي مباحث مدرنيته، فقه اسلامي و شهر شامل توصيف شهر اسلامي، اصول و ماهيت شهر اسلامي، تأثير فرهنگ و تمدن غربي بر شهرهاي حوزه فرهنگ اسلامي، اثر مدرنيسم بر شهرهاي اسلامي، مشکلات برنامه ريزي براي شهرهاي اسلامي و هويت اسلامي و توسعه مدرن مي پردازد.
 
 شاطريان با اشاره به اين كه کتاب طبيعت و شهر در تعاليم و فرهنگ اسلامي، طبق سرفصل يکي از دروس کارشناسي ارشد رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري تنظيم يافته است ياد آورشد:  اين كتاب منبع مفيدي براي اساتيد، محققان و دانشجويان اين رشته است.
 
وي اظهار اميدواري كرد: کتاب طبيعت و شهر در تعاليم و فرهنگ اسلامي،  مورد توجه دانشجويان و اساتيد رشته هاي معماري و شهرسازي اسلامي، مديريت شهري، علوم اجتماعي، اديان و عرفان، فقه و حقوق اسلامي و مهندسان مشاور شهرسازي و کليه مراکز مطالعات و برنامه ريزي شهري و منطقه اي و مسئولان مربوط قرار بگيرد.
 
لازم به توضيح است، کتاب طبيعت و شهر در تعاليم و فرهنگ اسلامي، توسط دکتر محسن شاطريان، امير اشنويي و محمود گنجي پور تاليف شده است.


برچسب ها :
انتشارات مرسل ,کانال تلگرام مرسل

پیگیری خرید

ورود کاربران

نام کاربري:

رمز عبور:


سبد خرید شما
جمع کل:0 ريال
تکمیل خرید